!doctype html> 双光束红外对? - 中国安防行业?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://daloope.com/">8</a></h1> <script type="text/javascript"> document.write($.ajax({ url: '/CommonPage/Top.html', async: false }).responseText); </script> <div id="zp0dja81hwjul" class="clear height-5"></div> <div id="zp0dja81hwjul" class="navpanel relative"> <div id="zp0dja81hwjul" class="nav"> <ul> <li class="active-nav"><a href="/index.html">首 ?/a></li> <li><a href="/c40/index.html" target="_blank">品牌商铺</a></li> <li><a href="/c41/index.html" target="_blank">商城精品</a></li> <li><a href="http://company.daloope.com/" target="_blank">企业名录</a></li> <li><a href="/c6/index.html" target="_blank">新品评测</a></li> <li><a href="/c5/index.html" target="_blank">采购指南</a></li> <li><a href="http://buy.daloope.com/" target="_blank">求购信息</a></li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> document.write($.ajax({ url: '/CommonPage/ProdectNav.html', async: false }).responseText); </script> </div> <div id="zp0dja81hwjul" class="panel tit"><span>共找?<label class="blue">180</label> 条符?<b>双光束红外对?/b> 的信?/span>当前位置?<a href="http://b2b.daloope.com">首页</a> > <a href="#">双光束红外对?/a></div> <div id="zp0dja81hwjul" class="panel xiangguanci"> <li>相关热词? <a href="/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%99%a8.html" target="_blank">红外对射探测?/a> <a href="/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e6%91%84%e5%83%8f%e6%9c%ba.html" target="_blank">红外摄像?/a> <a href="/key/%e8%a2%ab%e5%8a%a8%e7%ba%a2%e5%a4%96%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%99%a8.html" target="_blank">被动红外探测?/a> <a href="/key/%e8%a2%ab%e5%8a%a8%e7%ba%a2%e5%a4%96%e6%91%84%e5%83%8f%e6%9c%ba.html" target="_blank">被动红外摄像?/a> <a href="/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%99%a8.html" target="_blank">红外探测?/a> </li> </div> <div id="zp0dja81hwjul" class="height-18"></div> <div id="zp0dja81hwjul" class="panel"> <ul class="zhibiao"> <li class="name"><span>双光束红外对?/span>产品指标</li> <li class=""><span>工作电压?/span> <p><a target="_blank" href="http://product.gsqiu.com/s-双光束红外对?0-279">12V</a></p> <p><a target="_blank" href="http://product.gsqiu.com/s-双光束红外对?0-280">18V</a></p> </li> <li class=""><span>工作电流?/span> <p><a target="_blank" href="http://product.gsqiu.com/s-双光束红外对?0-6581">发射185mA</a></p> <p><a target="_blank" href="http://product.gsqiu.com/s-双光束红外对?0-6582">接收45mA</a></p> <p><a target="_blank" href="http://product.gsqiu.com/s-双光束红外对?0-6583">发射?0mA</a></p> <p><a target="_blank" href="http://product.gsqiu.com/s-双光束红外对?0-6584">接收?0mA</a></p> </li> </ul> </div> <div id="zp0dja81hwjul" class=" clear height-18"></div> <div id="zp0dja81hwjul" class="panel"> <div id="zp0dja81hwjul" class="panel float-left"> <ul class="prod-list float-left"> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201306/1768242.html" title="双光束红外对?><img alt="双光束红外对? src="http://b2b.daloope.com/updatefile/Product/2013-06-29/t201306291118554862.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201306/1768242.html" title="双光束红外对?><h3>双光束红外对?/h3></a> <p>品牌?福科斯, 产地?中国?优惠价: 1?■有线,总线兼容,现场全息实时报告。■独特位移接收,大功率的数字滤波。■全功能诊断,环境自适应,故障锁定。■数字模糊人工智能识别:采用人工智能模糊判断,误报率降至最低。■智能功率发射:自主开发的芯片能够自动的感知周围环境的变化,根据环境状况来自动调整对射的发射功率,?</p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>红外对射</a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>双光束红?/a> <a href='/key/%e5%8d%9a%e4%b8%96%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>博世双光束红?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:2355883885@qq.com"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_49553.html" target="_blank"><span class="comname">成都道高壹丈安防技术有限公?/span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201310/1776876.html" title="双光?0米红外对射【厂家直销,广东厂家批发?><img alt="双光?0米红外对射【厂家直销,广东厂家批发? src="http://b2b.daloope.com/updatefile/Product/2013-10-22/t201310220929387961.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201310/1776876.html" title="双光?0米红外对射【厂家直销,广东厂家批发?><h3>双光?0米红外对射【厂家直销,广东厂家批发?/h3></a> <p>品牌?宜居通, 产地?广东深圳?市场参考价?180?优惠价: 110?参数?工作电压?9V~18V 防范高度(厘米)?197 警戒高度(米): 2 室外警戒距离?30 报警条件?同时遮挡2光束 工作电流?30~150mA 对焦方式?180°任意角度调整 外型?围墙立式  </p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f30%e7%b1%b3%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84%e5%8e%82%e5%ae%b6%e7%9b%b4%e9%94%80.html' target='_blank'>双光?0米红外对射厂家直销</a> <a href='/key/%e5%b9%bf%e4%b8%9c%e5%8e%82%e5%ae%b6%e6%89%b9%e5%8f%91.html' target='_blank'>广东厂家批发</a> <a href='/key/%e5%b9%bf%e4%b8%9c%e5%8e%82%e5%ae%b6%e7%9b%b4%e9%94%80.html' target='_blank'>广东厂家直销</a></p> <p class="but"> <a href="mailto:260249648@qq.com"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_47733.html" target="_blank"><span class="comname">深圳市宜居科技有限公司</span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1741161.html" title="双光束红外对?><img alt="双光束红外对? src="http://b2b.daloope.com/updatefile/Product/2012-09-19/t201209199969.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1741161.html" title="双光束红外对?><h3>双光束红外对?/h3></a> <p>产地?中国?优惠价: 详询销售人员, 参数?防范高度(厘米)?197 警戒高度(米): 2 室外警戒距离?200 报警条件?同时遮挡2光束 工作电压?9V~18V 工作电流?30~150mA 对焦方式?声光提示 外型?围墙立式  </p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>红外对射</a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>双光束红?/a> <a href='/key/%e5%8d%9a%e4%b8%96%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>博世双光束红?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:zlqi@sunwave.cc,zmxu@sunwave.cc"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_2183.html" target="_blank"><span class="comname">深圳市西柯智能系统有限公?/span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1741544.html" title="双光束红外对?><img alt="双光束红外对? src="http://b2b.daloope.com/updatefile/Product/2012-09-21/t201209216108.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1741544.html" title="双光束红外对?><h3>双光束红外对?/h3></a> <p>产地?中国?优惠价: 详询销售人员, 参数?防护等级?IP65 工作电流?发射185mA?接收45mA?发射?0mA?接收?0mA 警戒距离?100米 警戒层次?双光?XD-B) 报警方式?光束遮断报警 工作电压?12V?18V 接收端接受角度: ?#177;8° 光轴水平调整角度?水平±15° 垂直调整角度?±10° 响应时间?5ms?00ms 报警持续时间?1 </p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>红外对射</a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>双光束红?/a> <a href='/key/%e5%8d%9a%e4%b8%96%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>北京快乐8博世双光束红?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:zlqi@sunwave.cc,zmxu@sunwave.cc"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_2183.html" target="_blank"><span class="comname">深圳市西柯智能系统有限公?/span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1741164.html" title="双光束红外对?><img alt="双光束红外对? src="http://b2b.daloope.com/updatefile/product/2012-09-21/t20120921382.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1741164.html" title="双光束红外对?><h3>双光束红外对?/h3></a> <p>产地?中国?优惠价: 详询销售人员, 参数?防护等级?IP65 工作电流?发射185mA?接收45mA?发射?0mA?接收?0mA 警戒距离?100米, 50米 警戒层次?双光?XD-B) 报警方式?光束遮断报警 工作电压?12V?18V 接收端接受角度: ?#177;8° 光轴水平调整角度?水平±15° 垂直调整角度?±10° 响应时间?5ms?00ms 报警持续 </p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>红外对射</a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>双光束红?/a> <a href='/key/%e5%8d%9a%e4%b8%96%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>博世双光束红?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:zlqi@sunwave.cc,zmxu@sunwave.cc"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_2183.html" target="_blank"><span class="comname">深圳市西柯智能系统有限公?/span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1740581.html" title="主动红外探测?双光束太阳能红外对射"><img alt="主动红外探测?双光束太阳能红外对射" src="http://b2b.daloope.com/updatefile/Product/2012-09-14/t20120914984.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201209/1740581.html" title="主动红外探测?双光束太阳能红外对射"><h3>主动红外探测?双光束太阳能红外对射</h3></a> <p>产地?浙江?优惠价: ?防小偷于户外,更安全。安装于户外,不影响户内活动,二十四小时不间断值守。采用太阳能、无线技术,节能又不破坏装饰。采用对射原理,解决了普通报警器容易误报的问题。适用与家庭防盗技术参?</p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e4%b8%bb%e5%8a%a8%e7%ba%a2%e5%a4%96%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%99%a8.html' target='_blank'>主动红外探测?/a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>双光束太阳能红外对射</a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e4%b8%bb%e5%8a%a8%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>双光束主动红?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:920290470@qq.com"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_2700.html" target="_blank"><span class="comname">宁波恒博通讯设备有限公司</span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/200711/5625.html" title="数字主动红外对射入侵探测?双光?"><img alt="数字主动红外对射入侵探测?双光?" src="http://b2b.daloope.com/UpdateFile/oldimgs/2007-11/8476.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/200711/5625.html" title="数字主动红外对射入侵探测?双光?"><h3>数字主动红外对射入侵探测?双光?</h3></a> <p>RK-PB(30D/60D/100D)系列室外30m?0m?00m室内60m?20m?00m主要性能特点?.独特非球面透镜和超强光束使其光学系统的性能达到最佳,减少误报2.十倍的探测距离贮备3.数字变频光束?频点),高抗干扰性能4.数字信号处理CPU,使其在苛刻的环境状况中高稳定性和高可靠?.优秀的外来光保护,消除阳光、汽车前灯和其他光源 </p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e6%95%b0%e5%ad%97%20%e4%b8%bb%e5%8a%a8%e7%ba%a2%e5%a4%96%20%e5%af%b9%e5%b0%84%20%e5%85%a5%e4%be%b5%20%e6%8e%a2%e6%b5%8b%e5%99%a8.html' target='_blank'>数字 主动红外 对射 入侵 探测?/a> <a href='/key/%20%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f.html' target='_blank'> 双光?/a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>双光束红外对?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:rkl@rkl.com.cn"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_3097.html" target="_blank"><span class="comname">深圳市乐可利电子有限公司</span></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201309/1775183.html" title="CVC神州太讯变频双光束红外对?><img alt="CVC神州太讯变频双光束红外对? src="http://b2b.daloope.com/updatefile/Product/2013-09-25/t201309251159463554.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b2b.daloope.com/product/201309/1775183.html" title="CVC神州太讯变频双光束红外对?><h3>CVC神州太讯变频双光束红外对?/h3></a> <p>品牌?神州太讯?产地?北京?优惠价: 1? </p> <p class="key">相关产品?<a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>双光束红外对?/a> <a href='/key/%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html' target='_blank'>红外对射</a> <a href='/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>双光束红?/a> <a href='/key/%e5%8d%9a%e4%b8%96%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96.html' target='_blank'>北京快乐8博世双光束红?/a></p> <p class="but"> <a href="mailto:2251921057@qq.com"><img alt="" src="/images/email-1.jpg" /></a><!--<img alt="" src="/images/xunjia-1.jpg" />--></p> <a href="http://company.daloope.com/detail_50534.html" target="_blank"><span class="comname">北京神州太讯科技有限公司</span></a> </li> </ul> <ul class="img-ad float-right"> <div id="ad_index_4" class="_ad" style="display: none;"></div> <div id="ad_index_5" class="_ad" style="display: none;"></div> </ul> <ul class="pager"> <div id="zp0dja81hwjul" class="pagebar"><ul><li><a class="selectpage"><b>1</b> </a></li><li><a href="/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html?page=2">2</a> </li><li><a href="/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html?page=3">3</a> </li><li><a href="/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html?page=4">...</a> </li><li><a href="/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html?page=23">23</a> </li><li class="next"><a href="/key/%e5%8f%8c%e5%85%89%e6%9d%9f%e7%ba%a2%e5%a4%96%e5%af%b9%e5%b0%84.html?page=2">  </a> </li><li class="pageinfo">共计23?/li></ul></div> </ul> </div> <script type="text/javascript"> /*初始化关键词的高亮显?/ var array_key = eval("['双光?,'红外','对射']"); for (var index in array_key) { var reg = new RegExp(array_key[index], "g"); $(".prod-list").first().find("h3").each(function () { $(this).html($(this).html().replace(reg, "<em>" + array_key[index] + "</em>")); }); $(".prod-list").first().find("p").each(function () { if ($(this).attr("class") != "key") { $(this).html($(this).html().replace(reg, "<em>" + array_key[index] + "</em>")); } }); } </script> </div> <div id="zp0dja81hwjul" class="clear height-10"></div> <div id="zp0dja81hwjul" class="btm"> <p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://s15.cnzz.com/stat.php?id=4155368&web_id=4155368&show=pic"></script></p> </div> document.write ('<script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/20013589.js"></script>'); </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='mg8gf'><dl id='mg8gf'></dl></pre><strike id='mg8gf'></strike><p id='mg8gf'><legend id='mg8gf'></legend><noframes id='mg8gf'><small id='mg8gf'></small><noframes id='mg8gf'></noframes></noframes></p><style id='mg8gf'><q id='mg8gf'></q></style><big id='mg8gf'></big><form id='mg8gf'></form><blockquote id='mg8gf'><ul id='mg8gf'><span id='mg8gf'><b id='mg8gf'><ol id='mg8gf'><big id='mg8gf'><span id='mg8gf'></span></big></ol><small id='mg8gf'></small><ol id='mg8gf'><ul id='mg8gf'><tbody id='mg8gf'><fieldset id='mg8gf'><strong id='mg8gf'><li id='mg8gf'><bdo id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'></abbr></bdo><span id='mg8gf'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='mg8gf'><noframes id='mg8gf'><tbody id='mg8gf'></tbody></noframes></legend></b><strong id='mg8gf'></strong></span></ul></blockquote><center id='mg8gf'><small id='mg8gf'><ins id='mg8gf'><td id='mg8gf'><div id='mg8gf'></div></td></ins></small></center><del id='mg8gf'><p id='mg8gf'></p><noscript id='mg8gf'><small id='mg8gf'><b id='mg8gf'></b><style id='mg8gf'></style><i id='mg8gf'></i><small id='mg8gf'><dl id='mg8gf'></dl><fieldset id='mg8gf'><form id='mg8gf'><dt id='mg8gf'><code id='mg8gf'></code><code id='mg8gf'><div id='mg8gf'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='mg8gf'><kbd id='mg8gf'></kbd><sup id='mg8gf'><th id='mg8gf'></th></sup></thead><sup id='mg8gf'><strong id='mg8gf'><i id='mg8gf'></i></strong><small id='mg8gf'><div id='mg8gf'></div></small><ins id='mg8gf'></ins></sup><legend id='mg8gf'><table id='mg8gf'></table></legend></noscript></del><li id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'></optgroup></li><label id='mg8gf'></label><label id='mg8gf'></label><sub id='mg8gf'></sub><del id='mg8gf'></del><em id='mg8gf'><dd id='mg8gf'></dd></em><small id='mg8gf'></small><optgroup id='mg8gf'><dfn id='mg8gf'></dfn></optgroup><option id='mg8gf'><tr id='mg8gf'><code id='mg8gf'></code></tr></option><fieldset id='mg8gf'></fieldset><strong id='mg8gf'></strong><noframes id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'></tfoot></noframes><q id='mg8gf'><code id='mg8gf'><select id='mg8gf'></select></code></q><fieldset id='mg8gf'><big id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt></big><p id='mg8gf'></p></fieldset><li id='mg8gf'></li><li id='mg8gf'></li><tfoot id='mg8gf'></tfoot><small id='mg8gf'></small><ul id='mg8gf'></ul><option id='mg8gf'></option><pre id='mg8gf'><ins id='mg8gf'></ins></pre><select id='mg8gf'></select><ins id='mg8gf'><td id='mg8gf'><i id='mg8gf'></i></td><u id='mg8gf'><code id='mg8gf'><thead id='mg8gf'><button id='mg8gf'><thead id='mg8gf'><option id='mg8gf'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='mg8gf'><em id='mg8gf'><big id='mg8gf'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='mg8gf'><strong id='mg8gf'></strong><del id='mg8gf'></del></sup><label id='mg8gf'></label><q id='mg8gf'><b id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'></acronym><div id='mg8gf'><button id='mg8gf'><table id='mg8gf'></table><sup id='mg8gf'><dd id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'></tfoot></dd><blockquote id='mg8gf'><noframes id='mg8gf'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='mg8gf'><ul id='mg8gf'><li id='mg8gf'></li></ul></div></q><tfoot id='mg8gf'><font id='mg8gf'><i id='mg8gf'><dd id='mg8gf'></dd></i></font></tfoot><tr id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'></optgroup></tr><address id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'></tfoot><dd id='mg8gf'></dd></address><option id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'><style id='mg8gf'></style><tt id='mg8gf'></tt><font id='mg8gf'></font><u id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt></u></abbr></option><dd id='mg8gf'><ol id='mg8gf'></ol></dd><bdo id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'><pre id='mg8gf'></pre></acronym><b id='mg8gf'><span id='mg8gf'></span></b><form id='mg8gf'></form></bdo><dl id='mg8gf'></dl><thead id='mg8gf'></thead><tt id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt><sub id='mg8gf'><i id='mg8gf'><dt id='mg8gf'></dt><p id='mg8gf'></p></i></sub></tt><acronym id='mg8gf'><dd id='mg8gf'></dd></acronym><small id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'><i id='mg8gf'><label id='mg8gf'><kbd id='mg8gf'><form id='mg8gf'><div id='mg8gf'><strike id='mg8gf'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='mg8gf'></bdo><strike id='mg8gf'><table id='mg8gf'></table></strike></small><strike id='mg8gf'></strike><abbr id='mg8gf'></abbr><tbody id='mg8gf'></tbody><sup id='mg8gf'></sup><code id='mg8gf'><ul id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'></tfoot></ul></code><bdo id='mg8gf'></bdo><tr id='mg8gf'></tr><sup id='mg8gf'></sup><abbr id='mg8gf'></abbr><dfn id='mg8gf'><dir id='mg8gf'><p id='mg8gf'></p></dir><small id='mg8gf'><div id='mg8gf'></div></small></dfn><th id='mg8gf'><noscript id='mg8gf'></noscript></th><address id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'></abbr><big id='mg8gf'></big></address><ol id='mg8gf'><dd id='mg8gf'><address id='mg8gf'></address></dd></ol><sub id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'></optgroup><thead id='mg8gf'></thead></sub><th id='mg8gf'><del id='mg8gf'></del></th><dd id='mg8gf'><small id='mg8gf'></small></dd><option id='mg8gf'><thead id='mg8gf'></thead></option><blockquote id='mg8gf'></blockquote><option id='mg8gf'></option><noframes id='mg8gf'><legend id='mg8gf'><style id='mg8gf'><dir id='mg8gf'><q id='mg8gf'></q></dir></style></legend></noframes><u id='mg8gf'></u><table id='mg8gf'><table id='mg8gf'><dir id='mg8gf'><thead id='mg8gf'><dl id='mg8gf'><td id='mg8gf'></td></dl></thead></dir><noframes id='mg8gf'><i id='mg8gf'><tr id='mg8gf'><dt id='mg8gf'><q id='mg8gf'><span id='mg8gf'><b id='mg8gf'><form id='mg8gf'><ins id='mg8gf'></ins><ul id='mg8gf'></ul><sub id='mg8gf'></sub></form><legend id='mg8gf'></legend><bdo id='mg8gf'><pre id='mg8gf'><center id='mg8gf'></center></pre></bdo></b><th id='mg8gf'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'><dfn id='mg8gf'><del id='mg8gf'><code id='mg8gf'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='mg8gf'><div id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'></tfoot><dl id='mg8gf'><fieldset id='mg8gf'></fieldset></dl></div></noframes><label id='mg8gf'></label></table><tfoot id='mg8gf'></tfoot></table><span id='mg8gf'></span><dfn id='mg8gf'></dfn><tr id='mg8gf'></tr><th id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt><dd id='mg8gf'></dd></th><optgroup id='mg8gf'></optgroup><blockquote id='mg8gf'></blockquote><center id='mg8gf'></center><em id='mg8gf'><kbd id='mg8gf'></kbd><li id='mg8gf'><span id='mg8gf'></span></li><pre id='mg8gf'></pre></em><ol id='mg8gf'><tt id='mg8gf'><label id='mg8gf'><kbd id='mg8gf'></kbd></label></tt></ol><sub id='mg8gf'><sup id='mg8gf'><dl id='mg8gf'></dl><td id='mg8gf'></td><tt id='mg8gf'><blockquote id='mg8gf'><big id='mg8gf'><ol id='mg8gf'><tt id='mg8gf'><code id='mg8gf'><p id='mg8gf'></p><small id='mg8gf'><li id='mg8gf'></li><button id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'><i id='mg8gf'></i></tfoot></button><tbody id='mg8gf'><em id='mg8gf'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='mg8gf'><i id='mg8gf'><span id='mg8gf'></span><dt id='mg8gf'><ol id='mg8gf'></ol><b id='mg8gf'></b><strike id='mg8gf'><dir id='mg8gf'></dir></strike></dt><legend id='mg8gf'></legend><tr id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'><label id='mg8gf'><select id='mg8gf'><tt id='mg8gf'><blockquote id='mg8gf'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='mg8gf'></b></i><dfn id='mg8gf'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='mg8gf'></option><td id='mg8gf'><big id='mg8gf'><tfoot id='mg8gf'></tfoot></big><strong id='mg8gf'></strong></td><tfoot id='mg8gf'></tfoot><tfoot id='mg8gf'><pre id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'><table id='mg8gf'><dir id='mg8gf'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='mg8gf'></tt><strong id='mg8gf'><u id='mg8gf'><div id='mg8gf'><div id='mg8gf'><q id='mg8gf'></q></div><strong id='mg8gf'><dt id='mg8gf'><sub id='mg8gf'><li id='mg8gf'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='mg8gf'></big><th id='mg8gf'></th><dd id='mg8gf'><center id='mg8gf'></center></dd><td id='mg8gf'></td><ol id='mg8gf'><dd id='mg8gf'><th id='mg8gf'></th></dd></ol><dt id='mg8gf'><div id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'><strike id='mg8gf'></strike></abbr></div></dt><center id='mg8gf'></center><center id='mg8gf'></center><bdo id='mg8gf'><dd id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'><strike id='mg8gf'></strike><ul id='mg8gf'><del id='mg8gf'><q id='mg8gf'><tbody id='mg8gf'><noframes id='mg8gf'><bdo id='mg8gf'></bdo><ul id='mg8gf'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='mg8gf'><big id='mg8gf'><dt id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'></acronym><q id='mg8gf'><select id='mg8gf'><center id='mg8gf'><dir id='mg8gf'></dir></center></select><noscript id='mg8gf'><strong id='mg8gf'><tr id='mg8gf'></tr></strong><label id='mg8gf'></label><strike id='mg8gf'></strike><option id='mg8gf'><u id='mg8gf'><ol id='mg8gf'><blockquote id='mg8gf'></blockquote></ol></u></option><table id='mg8gf'></table></noscript><i id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'></abbr></i><thead id='mg8gf'><strong id='mg8gf'><b id='mg8gf'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='mg8gf'></acronym><sub id='mg8gf'></sub><optgroup id='mg8gf'><del id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'></optgroup></del><button id='mg8gf'></button></optgroup><ul id='mg8gf'><em id='mg8gf'></em><dir id='mg8gf'><td id='mg8gf'></td><address id='mg8gf'></address><td id='mg8gf'></td><thead id='mg8gf'><thead id='mg8gf'></thead><ul id='mg8gf'></ul></thead></dir><del id='mg8gf'></del><thead id='mg8gf'></thead></ul><acronym id='mg8gf'></acronym></bdo><legend id='mg8gf'><font id='mg8gf'><font id='mg8gf'><span id='mg8gf'><tr id='mg8gf'><option id='mg8gf'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='mg8gf'><b id='mg8gf'><select id='mg8gf'></select></b></tbody><div id='mg8gf'><form id='mg8gf'></form><fieldset id='mg8gf'><pre id='mg8gf'><kbd id='mg8gf'><u id='mg8gf'><form id='mg8gf'><li id='mg8gf'><th id='mg8gf'><dt id='mg8gf'></dt></th></li><span id='mg8gf'></span></form><address id='mg8gf'></address></u><u id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt></u></kbd></pre><p id='mg8gf'></p></fieldset></div><tbody id='mg8gf'><blockquote id='mg8gf'><style id='mg8gf'></style></blockquote><u id='mg8gf'></u></tbody><fieldset id='mg8gf'></fieldset><form id='mg8gf'></form><li id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'></abbr></li><acronym id='mg8gf'></acronym><tt id='mg8gf'><dl id='mg8gf'></dl></tt><fieldset id='mg8gf'></fieldset><em id='mg8gf'></em><b id='mg8gf'></b><p id='mg8gf'></p><tbody id='mg8gf'><address id='mg8gf'></address><dd id='mg8gf'></dd></tbody><dir id='mg8gf'></dir><tbody id='mg8gf'></tbody><ul id='mg8gf'><select id='mg8gf'></select></ul><td id='mg8gf'></td><kbd id='mg8gf'><tt id='mg8gf'><q id='mg8gf'></q></tt></kbd><tfoot id='mg8gf'><select id='mg8gf'><abbr id='mg8gf'></abbr><table id='mg8gf'></table></select></tfoot><em id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'><label id='mg8gf'></label><ol id='mg8gf'><dir id='mg8gf'><label id='mg8gf'></label><form id='mg8gf'><thead id='mg8gf'><tbody id='mg8gf'></tbody></thead></form></dir><table id='mg8gf'><form id='mg8gf'><table id='mg8gf'><legend id='mg8gf'><li id='mg8gf'></li><big id='mg8gf'><span id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'><span id='mg8gf'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='mg8gf'></noscript><div id='mg8gf'><code id='mg8gf'><sup id='mg8gf'><kbd id='mg8gf'></kbd></sup><thead id='mg8gf'><small id='mg8gf'></small></thead></code></div><dt id='mg8gf'></dt></table></form></table><abbr id='mg8gf'><small id='mg8gf'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='mg8gf'><optgroup id='mg8gf'></optgroup></abbr><sup id='mg8gf'></sup><abbr id='mg8gf'><style id='mg8gf'><strike id='mg8gf'><b id='mg8gf'><i id='mg8gf'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='mg8gf'></table><dl id='mg8gf'></dl><strike id='mg8gf'></strike><tt id='mg8gf'><p id='mg8gf'></p></tt><div id='mg8gf'><noscript id='mg8gf'></noscript><dt id='mg8gf'><bdo id='mg8gf'><strong id='mg8gf'><sup id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='mg8gf'><tbody id='mg8gf'></tbody><tbody id='mg8gf'><dl id='mg8gf'></dl><del id='mg8gf'></del><ins id='mg8gf'><dfn id='mg8gf'><button id='mg8gf'></button></dfn></ins><td id='mg8gf'></td><option id='mg8gf'></option><tbody id='mg8gf'><sub id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'><font id='mg8gf'><ins id='mg8gf'></ins></font><tr id='mg8gf'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='mg8gf'></dir><address id='mg8gf'><bdo id='mg8gf'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='mg8gf'><q id='mg8gf'><dd id='mg8gf'><fieldset id='mg8gf'></fieldset></dd></q></form><ol id='mg8gf'></ol><tfoot id='mg8gf'></tfoot></dt></div><pre id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt><noframes id='mg8gf'></noframes></pre><dir id='mg8gf'><tt id='mg8gf'><q id='mg8gf'></q><select id='mg8gf'><dir id='mg8gf'></dir><ins id='mg8gf'><li id='mg8gf'></li></ins><small id='mg8gf'><ul id='mg8gf'></ul></small><pre id='mg8gf'></pre></select></tt><ul id='mg8gf'></ul></dir><th id='mg8gf'></th><ol id='mg8gf'><sup id='mg8gf'><i id='mg8gf'><pre id='mg8gf'><table id='mg8gf'></table></pre></i></sup></ol><option id='mg8gf'></option><dt id='mg8gf'></dt><sup id='mg8gf'></sup><big id='mg8gf'></big><thead id='mg8gf'></thead><p id='mg8gf'></p><td id='mg8gf'><acronym id='mg8gf'><div id='mg8gf'><tt id='mg8gf'></tt></div><fieldset id='mg8gf'></fieldset><bdo id='mg8gf'></bdo><em id='mg8gf'><font id='mg8gf'></font></em></acronym></td><dir id='mg8gf'></dir><u id='mg8gf'></u><strong id='mg8gf'><td id='mg8gf'></td></strong><tt id='mg8gf'></tt><q id='mg8gf'><legend id='mg8gf'><bdo id='mg8gf'><bdo id='mg8gf'><legend id='mg8gf'><b id='mg8gf'><strong id='mg8gf'><label id='mg8gf'><sup id='mg8gf'><u id='mg8gf'><sup id='mg8gf'></sup></u><big id='mg8gf'></big><select id='mg8gf'></select></sup><p id='mg8gf'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='mg8gf'></noscript><dt id='mg8gf'></dt></bdo></legend></q><small id='mg8gf'></small><b id='mg8gf'></b><li id='mg8gf'><p id='mg8gf'><label id='mg8gf'><table id='mg8gf'><sup id='mg8gf'><em id='mg8gf'></em></sup></table><blockquote id='mg8gf'></blockquote></label></p></li><blockquote id='mg8gf'></blockquote><dd id='mg8gf'><thead id='mg8gf'></thead><abbr id='mg8gf'><noscript id='mg8gf'><tbody id='mg8gf'><style id='mg8gf'><sup id='mg8gf'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html> <script type="text/javascript" src="/js/pageInit.js"></script><!--brakView Write-->